top of page
6.JPG

MAGDALENA ZAGRABSKA

Psycholog dziecięcy, choreoterapeuta, trener Metody Ruchu Rozwijającego Sherborne
(I stopnia)

Jako psycholog pracuję od 2015 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, natomiast pracę z dziećmi rozpoczęłam już 13 lat temu. Mam doświadczenie zarówno w pracy
z grupą, jak 
i indywidualnie. Prowadzę zajęcia wspierające rozwój z elementami choreoterapii oraz terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Zajmuję się również diagnozą rozwojową, udzielam porad wychowawczych, a także wspieram nauczycieli w trudnych sytuacjach
w przedszkolach. Prowadzę warsztaty dla rodziców i pedagogów. Swoją pracę opieram na podejściu Porozumienia Bez Przemocy, 
a także stosuję Metodę Kids Skills – Dam radę! Odbyłam również kurs Integracji Sensorycznej I stopnia, co pozwala mi wstępnie ocenić, czy występują
u dziecka trudności w procesie przetwarzania sensorycznego.

Doświadczenie zdobywałam m.in. w Telefonie Zaufania dla Dzieci 116 111, w Zakładzie Psychologii Zdrowia, Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii
i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. Brałam też udział w projektach badawczych oraz rozmaitych warsztatach 
i szkoleniach. W swojej pracy uwzględniam zawsze zarówno potencjał rozwojowy dziecka, jak i jego środowisko, a więc rodzinę, szkołę, przedszkole. Skupiam się przede wszystkim na potrzebach dzieci i ich rodzin.

Pomoc psychologiczna:

W Psychologu Dla Ciebie udzielam wsparcia psychologicznego rodzicom i ich dzieciom. Razem
z rodziną szukam sposobu poradzenia sobie z trudną sytuacją. Udzielam porad wychowawczych, przedstawiam rodzicom możliwe sposoby pomocy dziecku. Specjalizuję się w pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym.

Warsztaty i szkolenia:

Prowadzę warsztaty dla rodziców i pedagogów związane ze sposobami pracy z konkretnymi grupami dzieci, np. dziećmi nieśmiałymi, z Zespołem Aspergera. Ponadto mam uprawnienia do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz choreoterapii.

Magdalena Zagrabska: O mnie

​Spotkania online prowadzę za pośrednictwem Skype lub Zoom:
mz.psychologdlaciebie@gmail.com

bottom of page