top of page
Katarzyna Sass - psycholog, seksuolog, psychoterapeuta Warszawa

KATARZYNA SASS

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, seksuologiem oraz psychoterapeutą  (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne ) z doświadczeniem
w pracy z osobami doświadczającymi szerokiego wachlarzu trudności. Ukończyłam również I stopień szkolenia w pracy metodą EMDR.

Pracuję w podejściu integratywnym na silnym, humanistycznym fundamencie. Uważam, że to nie czas leczy rany, ale doświadczanie. W gabinecie staram się stworzyć warunki, w których klient może bezpiecznie spotykać się ze sobą takim, jakim jest naprawdę. Wierzę, że przybliżanie się do swoich
(nierzadko długo tłumionych) emocji i potrzeb sprzyja wewnętrznej integracji osoby pozwalając jej nie tylko odczuć ulgę w swoich trudnościach, ale krok po kroku stawać się w pełni sobą i doświadczać życia
w sposób nieskrępowany nie będącymi z nią w zgodzie ograniczeniami.

Oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną młodzieży powyżej 13 roku życia oraz osobom dorosłym, które:

• mają trudność w oparciu się na sobie we własnych decyzjach

• mają tendencję do naruszania siebie za cenę akceptacji ze strony innych

• mają nadmierne poczucie odpowiedzialności oraz kontroli

• mają trudności w troszczeniu się o siebie

• czują się winni, gdy próbują stawiać innym granice lub już zrezygnowali z prób ich stawiania

• cierpią z powodu lęku

• doświadczyli w przeszłości traum

• nadmiernie odczuwają lęk przed opuszczeniem w bliskiej relacji

• są wobec siebie bardzo surowe i krytyczne, wymagają od siebie perfekcjonizmu

• zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości

• tkwią w stanie „zblokowania”

• mają trudność z nazywaniem oraz wyrażaniem swoich emocji i potrzeb

• utraciły energię i motywację do działania, pesymistycznie postrzegają rzeczywistość

• chcą odzyskać poczucie własnej wartości i godności

• poszukują swojego miejsca w świecie gdyż czują, że nie pasują do miejsca, w którym aktualnie się znajdują

 

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna:

Obecnie pracuję jako psychoterapeutka młodzieży w Ośrodku Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Warszawa-Żoliborz, gdzie prowadzę sesje psychoterapii indywidualnej oraz rodzinnej. Do czerwca roku 2020 pracowałam zaś na stanowisku psychologa w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w którym prowadziłam interwencje kryzysowe, konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną. Ponad to od wielu lat współpracuję z licznymi organizacjami pozarządowymi, współtworząc projekty społeczne oraz prowadząc poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową, a także warsztaty i grupy wsparcia.

Warsztaty i szkolenia:

Z zamiłowania jestem także dydaktykiem i z wielką przyjemnością dzielę się posiadaną wiedzą

i doświadczeniem. Miałam przyjemność pracować jako wykładowca akademicki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Ponad to realizowałam rozliczne warsztaty oraz szkolenia dotyczące rozwoju kompetencji miękkich (efektywna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, dynamika grupy) a także takich tematów jak radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe, stygmatyzacja, przeciwdziałanie przemocy itp.

Swój warsztat pracy rozwijałam:

• w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (Odział Dzienny, MCZP),

• w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

• Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM

• Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

•  Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie

• w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Ośrodku Wsparcia i Klubie Pacjenta Bródnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „POMOST”

• Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Integracja

​Spotkania online prowadzę za pośrednictwem Skype lub Zoom.

Kontakt:
sass.psychologdlaciebie@gmail.com

W celu umówienia wizyty proszę o kontakt z rejestracją telefoniczną. Zapraszam również do rejestracji online przez portal Twojpsycholog.pl. - Umów spotkanie

bottom of page