top of page

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Czym jest diagnoza psychologiczna?

Therapy Session

Diagnoza psychologiczna jest jednym z podstawowych elementów pracy psychologa. Jest ona procesem mającym na celu zrozumienie trudności i ich uwarunkowań, wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz zaplanowanie odpowiedniej interwencji psychologicznej. W tym celu psycholog wykorzystuje różne narzędzia diagnostyczne (wywiad, obserwację, testy i kwestionariusze).

Jak przebiega proces diagnozy?

Diagnoza psychologiczna prowadzona w Psychologu dla Ciebie obejmuje zwykle 3 spotkania. Podczas pierwszej wizyty psycholog przeprowadza wywiad z pacjentem, tzn. rozmawia na temat zgłaszanych trudności i codziennego funkcjonowania danej osoby. W czasie drugiego spotkania wykorzystuje się wcześniej zaplanowane i dobrane indywidualnie narzędzia badawcze (testy, kwestionariusze). Ostatnie spotkanie przeznaczone jest na omówienie wyników i wniosków z przeprowadzonego badania oraz zaplanowanie ewentualnej interwencji psychologicznej.

W naszym gabinecie oferujemy następujące rodzaje diagnozy:​​

Diagnoza osobowości

Wykonywana jest w celu opisu charakterystyki osobowości danej osoby, określenia jej charakterystycznych cech, określenia mocnych i słabych stron. Diagnoza osobowości może być również przeprowadzana w kierunku występowania zaburzeń osobowości

Diagnoza inteligencji

Umożliwia określenie poziomu intelektualnego, w tym m.in. zdolność rozumienia, planowania, rozwiązywania problemów oraz uczenia się.

Diagnoza funkcjonowania poznawczego

Badanie umożliwia ocenę takich funkcji poznawczych człowieka jak pamięć, uwaga, funkcje wykonawcze, funkcje wzrokowo-przestrzenne. Jest ona przydatna w ocenie i planowaniu procesu leczenia w przebiegu zaburzeń psychicznych i problemów o podłożu organicznym.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA WARSZAWA

Zapraszamy do naszych specjalistów oferujących diagnozę psychologiczną:

Joanna Piątkowska

bottom of page