top of page

ZASADY WSPÓŁPRACY

1. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny, smsowy lub mailowy z rejestracją telefoniczną lub z wybranym specjalistą. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

2. Pracujemy stacjonarnie w gabinecie w Centrum Warszawy oraz prowadzimy sesje w formie online za pośrednictwem Skype/Zoom. 

 

3. Istnieje możliwość płatności przelewem blik na telefon lub przelewem. 

4. Sesje w formie online odbywają się w formie videokonferencji. Zarówno klient jak i terapeuta zobowiązani są do korzystania z funkcji audio oraz video. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odbycia sesji
w formie telekonferencji (bez video). Spotkania ze specjalistami nie mogą być utrwalane w żadnej formie audio lub wideo.

5. Ustalenie formy oraz środka komunikacji między klientem a psychologiem następuje po ustaleniu terminu sesji terapeutycznej na drodze mailowej, smsowej bądź telefonicznej.

6. Odwołanie pierwszego spotkania może nastąpić najpóźniej 24 godziny przed zaplanowanym terminem. W przeciwnym wypadku obowiązuje 100% płatność za sesję. Kolejne spotkanie bez ponoszenia kosztów można odwołać tydzień przed zaplanowanym terminem. 

7. W przypadku odwołania spotkania przez terapeutę istnieje możliwość ustalenia z terapeutą spotkania
w najbliższym możliwym terminie, bądź zwrotu wpłaconej kwoty.

8. Za odbyte spotkanie nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

9. Pacjent zobowiązuje się do punktualnego uczestnictwa w sesjach terapeutycznych. Spóźnienie nie wydłuża czasu spotkania.

10. W przypadku sesji w formie online, Pacjent zobowiązuje się do odbywania sesji w miejscu ustronnym,
w którym nie istnieje ryzyko dostępu do omawianych treści ze strony osób trzecich.

11. Psychologa obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, z której może go zwolnić wyłącznie postanowienie Sądu lub uzasadnione podejrzenie, że pacjent zagraża swojemu życiu lub zdrowiu i życiu innych osób.

12. W przypadku pojawienia się myśli samobójczych pacjent zobowiązuje się do skontaktowania się
z najbliższą izbą przyjęć (IP) lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym (SOR).

bottom of page