top of page

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA WARSZAWA

Psychoterapia jest metodą leczenia - świadomym i zamierzonym działaniem, którego celem jest pomaganie i towarzyszenie ludziom w zmianie lub modyfikacji ich zachowań, przekonań, emocji 
i/lub innych osobistych właściwości na takie, które uznają oni za bardziej pożądane.

Psychoterapia indywidualna polega na regularnych spotkaniach klienta i terapeuty, podczas których realizowane są powyższe założenia.

W procesie psychoterapii indywidualnej poprzez relację i rozmowę z psychoterapeutą człowiek kontaktuje się z własnymi myślami i uczuciami, pogłębiając samoświadomość i samoakceptację. Dzięki temu ma możliwość dotarcia do istoty swoich problemów i znalezienia odpowiednich dla siebie rozwiązań. W trakcie sesji psychoterapeutycznych pacjent i psychoterapeuta wspólnie rozpoznają specyfikę zaistniałych trudności, zmierzając do wypracowania konstruktywnych zmian.

Psychoterapia jest procesem, w trakcie którego wykorzystywane mogą być rozmaite techniki terapeutyczne, jednak podstawę jej działania stanowi relacja terapeutyczna między klientem a terapeutą.

Celem psychoterapii może być m.in:

  • zmniejszenie nasilenia objawów zaburzeń psychicznych lub ich usunięcie (np. depresji)

  • wspomaganie, ochrona i stabilizacja zdrowia psychicznego

  • przepracowanie różnego rodzaju kryzysów i trudności

  • rozwój i zwiększenie świadomości na temat emocji, przeżywania, umiejętności cieszenia się życiem

  • poszerzenie świadomości na temat własnego funkcjonowania i poprawa jakości życia (za: PRP, 2018).

Psychoterapię prowadzimy stacjonarnie w gabinecie, a także w formie online (Skype/Zoom).

Zapraszamy do naszych specjalistów oferujących psychoterapię:

- Katarzyna Sass

- Joanna Piątkowska

- Monika Baryłka

- Agnieszka Abramiuk

bottom of page