top of page

Kim jest psychoterapeuta?

Zaktualizowano: 15 cze 2020

Pomimo rosnącej świadomości społecznej na temat znaczenia zdrowia psychicznego dla dobrostanu człowieka wciąż wielu osobom brakuje podstawowej wiedzy na temat różnic w zakresie kwalifikacji specjalistów zajmujących się tym obszarem zdrowia. Z tego też powodu postanowiliśmy zaprosić Państwa do cyklu krótkich prezentacji na temat tego kim są oraz czym zajmują się poszczególni specjaliści z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.


Zależy nam, aby nasi klienci i sympatycy mogli podejmować świadome wybory

w kwestii specjalistycznych usług, które oferuje szeroki rynek psychologiczno-psychiatryczny. Dlatego też oddajemy w Państwa ręce pierwszą dawkę informacji na temat tego kim jest psychoterapeuta.. Mamy nadzieję, że ten spis pozwoli na rozwianie chociaż części wątpliwości odnośnie tego czy osoby, z którymi rozpoczynacie Państwo pracę psychoterapeutyczną mają do tego niezbędne kwalifikacje.


Psychoterapia jest dziedziną nauki. Pomimo tego, że rozgałęzia się ona na różne szkoły (m.in. reprezentowane przez naszych terapeutów podejście psychodynamiczne, humanistyczne czy też integratywne) nie istnieją badania mogące wskazywać na przewagę którejkolwiek z nich w zakresie efektywności działania. Dla pacjentów oznacza to, że mogą zupełnie swobodnie wybrać nurt, w którym będą się czuli najlepiej. Na uwagę zasługuje również fakt, iż nierzadko w zależności od rozmaitych czynników (wieku, sytuacji życiowej, dotychczasowych doświadczeń itp) w różnych momentach życia możemy preferować pracę w innym podejściu terapeutycznym - warto dać sobie prawo również do tego.


Istnieją różne szkolenia psychoterapeutyczne, tak jak istnieją różne modalności psychoterapii, jednakże do fundamentalnych elementów szkoleń rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne należą: teoria, praktyka i staż kliniczny, superwizja oraz psychoterapia własna lub inne formy własnego doświadczenia terapeutycznego. Rozwój zawodowy psychoterapeuty nie kończy się jednak wraz z zakończeniem szkolenia. Uznaje się za podstawowe dla rzetelności wykonywania zawodu poddawanie swojej pracy superwizji, czyli oglądowi osoby z doświadczeniem w tej dziedzinie oraz uprawnionej do prowadzenia takiej formy pracy, np. posiadającej certyfikat superwizora, przez cały czas pracy zawodowej.


Tytuł psychoterapeuty uzyskuje się po ukończeniu 4-letniego podyplomowego szkolenia. Warto jednak pamiętać o tym, że już w trakcie szkolenia uczestnicy szkół psychoterapeutycznych zobowiązani się do prowadzenia psychoterapii pod superwizją doświadczonych superwizorów. O takich osobach mówi się "psychoterapeuta w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego". Najczęściej procesy terapeutyczne prowadzą osoby, które ukończyły drugi rok szkolenia, jednakże niektóre szkoły psychoterapeutyczne oferują superwizje (a co za tym idzie możliwość pracy psychoterapeutycznej) już od pierwszego roku. Szkolenie psychoterapeutyczne nie jest zarezerwowane wyłącznie dla psychologów czy psychiatrów - psychoterapeutami mogą zostać osoby z różnym wyższym wykształceniem bazowym.


Po ukończeniu szkolenia i spełnieniu dodatkowych kryteriów istnieje możliwość uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym lub Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Jednym z warunków uzyskania certyfikatu jest bycie zrzeszonym w jednym z dwóch powyższych stowarzyszeniach - pozwala to na objęcie pracy certyfikowanego psychoterapeuty dodatkowym nadzorem.


Zespół portalu "Psycholog dla Ciebie"

Autor: Katarzyna Sass


49 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page