top of page

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA (DOROŚLI)

Pomoc psychologiczna ma na celu odzyskanie równowagi emocjonalnej u osoby, która utraciła ją

w efekcie doświadczanych trudności w danym momencie życia.

 

Celem pomocy psychologicznej jest wspieranie i budowanie w kliencie przekonania o jego możliwości wpływania na swoje życie oraz umożliwianie realizowanie tego przekonania poprzez rozwijanie niezbędnych do tego celu umiejętności.

 

Nierzadko celem poradnictwa psychologicznego jest również pomoc klientowi w dostrzeżeniu

i zaangażowaniu posiadanych przez niego zasobów, wystarczających do realizacji jego potrzeb i zadań rozwojowych.

Konsultacje psychologiczne prowadzimy stacjonarnie w gabinecie, a także w formie online (Skype/Zoom).

Zapraszamy do naszych specjalistów oferujących poradnictwo psychologiczne:

- Katarzyna Sass

- Joanna Piątkowska

- Agnieszka Abramiuk

bottom of page