top of page

KONSULTACJE WYCHOWAWCZE ONLINE

Konsultacje polegają na udzielaniu wsparcia instruktażowego rodzicom i ich dzieciom. Po zapoznaniu się ze specyfiką problemu danej rodziny podczas spotkania wspólnie poszukiwane są sposoby poradzenia sobie z trudną sytuacją, udzielane porady wychowawcze oraz przedstawiane możliwe sposoby pomocy dziecku.

Zapraszamy do naszych specjalistów oferujących konsultacje wychowawcze:

- Magdalena Zagrabska

bottom of page