top of page

Parę pytań o psychologa i jego kompetencje...

Zaktualizowano: 15 cze 2020

Kim jest psycholog?

Psychologiem jest osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia...


...jednakże...


...zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1026) psychologiem może nazywać się osoba, która nie tylko ukończyła studia, ale i odbyła przynajmniej półroczny staż pod okiem doświadczonego psychologa. Niestety w praktyce zapis ten nie działa, i psychologami są osoby bez tego podstawowego wymiaru zawodowego doświadczenia. Z tego też tytułu warto pytać osób, z którymi chcemy rozpocząć pracę psychologiczną o ich dotychczasowe doświadczenie.


Czy każdy psycholog jest psychoterapeutą?

Nie, aby zostać psychoterapeutą należy ukończyć 4-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii.


Czy po skończeniu studiów o specjalności klinicznej jest się psychologiem klinicznym?

Nie, studia magisterskie pozwalają na uzyskanie wyłącznie tytułu psychologa niezależnie od ukończonej specjalności.


Czym różni się specjalność od specjalizacji?

  • Studenci w ramach jednolitych studiów magisterskich wybierają specjalność, w zakresie której chcą poszerzać wiedzę w konkretnym obszarze psychologii. Specjalności nie dają żadnych dodatkowych uprawnień - stanowią one podstawę kształcenia.

  • Specjalizacja to dodatkowe 4- letnie szkolenie, po ukończeniu którego uzyskuje się dodatkowe kompetencje np. w zakresie psychologii klinicznej. Osoba, która je ukończyła jest zatem specjalistą w danej dziedzinie psychologii. Posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w obszarze, w którym podjęła kształcenie. Szkolenie specjalizacyjne można rozpocząć dopiero po ukończeniu studiów magisterskich i spełnieniu dodatkowych wymagań kwalifikujących do jego rozpoczęcia.

Czy psycholog po ukończeniu specjalizacji z psychologii klinicznej jest psychoterapeutą?

Nie, aby uzyskać ten tytuł niezbędne jest odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie psychoterapii.


Czy psycholog może wypisywać leki?

Nie, gdyż nie jest to zawód medyczny.


Czym zatem zajmuje się psycholog?

Zakres możliwości psychologa jest bardzo szeroki. Może on prowadzić poradnictwo psychologiczne (co jednak nie oznacza, że daje rady!), warsztaty, psychoedukację, grupy wsparcia, diagnozę psychologiczną i wiele, wiele innych, zależnych od dalszej ścieżki zawodowej działań.


Zespół portalu "Psycholog dla Ciebie"

Autor: Katarzyna Sass

17 wyświetleń0 komentarzy

コメント


bottom of page