64013B81-9B23-4EB3-86D7-2EA957EAED2A-kop

MICHAŁ WIŚNIEWSKI

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Jestem psychologiem oraz seksuologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamiczno-integracyjnym.


Ukończyłem psychologię o specjalności w zakresie psychologii klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jestem absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie ukończyłem studia z seksuologii klinicznej. Aktualnie jestem w trakcie całościowych studiów w zakresie psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum i MCKP Uniwersytetu Jagiellońskiego akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

W Psychologu dla Ciebie prowadzę psychoterapię indywidualną oraz konsultacje psychologiczne i seksuologiczne, zarówno stacjonarnie w gabinecie, jak również w formie online.

 

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna:
Na co dzień pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi różnych trudności psychologicznych, np. odczuwających wzmożony lęk, doświadczających stanów obniżonego nastroju lub cierpiących z powodu poczucia niskiej wartości. Pomagam osobom doświadczających m.in. zaburzeń nerwicowych i lękowych, zaburzeń nastroju oraz zaburzeń osobowości.

Pomoc seksuologiczna:

Oferuję pomoc osobom doświadczającym problemów w obszarze zdrowia seksualnego, takich jak dysfunkcje seksualne
(np. zaburzenia erekcji i wytrysku, bolesność podczas stosunku), trudności w relacjach interpersonalnych i brak satysfakcji
w funkcjonowaniu seksualnym, a także odczuwających dyskomfort lub niepewność w związku ze swoją orientacją
i tożsamością seksualną.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w  Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie prowadziłem diagnozę psychologiczną (głównie diagnozę osobowości), konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz terapię indywidualną, a także w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Poradni Seksuologicznej i Patologi Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Współpracuję również z Pracownią Psychologiczno-Pedagogiczną w Olsztynie.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Uczestniczę także w szkoleniach i kursach z zakresu psychologii oraz seksuologii, dzięki czemu staram się pogłębiać swoje umiejętności. Oprócz pracy klinicznej pracuję naukowo biorąc udział
w badaniach i konferencjach.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.

Wybrane publikacje:

  • Misiak, B., Wiśniewski, M., Lis, M., Samochowiec, J., Stańczykiewicz, B. (2020). Glucose homeostasis in unaffected first-degree relatives of schizophrenia patients: A systematic review and meta-analysis. Schizophrenia Research.

  • Wiśniewski, M. (2020). Seksualność osób z chorobami tkanki łącznej. W: F. Rola (red.). (od)Cienie seksualności w ujęciu psychologicznym (s. 49-66). Warszawa: Wydawnictwo APS.

  • Zabłocka-Żytka, L., Wiśniewski, M. (w druku). Mental health of patients suffering from the connective tissue diseases. Negative and positive concept and selected correlates. Psychiatria Polska.

  • Wiśniewski, M., Zabłocka-Żytka, L. (w recenzji). Sexual and mental health of woman suffering from selected connective tissue diseases. Original paper. Clinical Rheumatology.

Pozostała działalność naukowa:

  • I Uczelniana Konferencja Doktorantów „Seksualność człowieka we współczesnym świecie” (APS w Warszawie, 2019) – udział czynny - „Zdrowie seksualne i psychiczne młodych dorosłych z doświadczeniem choroby zapalnej tkanki łącznej – badania własne”
     

  • 5. Ogólnopolska Konferencja Seksuologiczna „Seksuologia XXI wieku” (UM w Poznaniu, 2019) – udział czynny - prezentacja badań własnych w formie referatu pt. „Wybrane aspekty funkcjonowania seksualnego i psychicznego osób  z chorobami zapalnymi tkanki łącznej” – I miejsce za najlepszą pracę naukową

  • Udział w międzynarodowym projekcie badawczym FAME-Research Group - Family Importance in Nursing Care; Nurses’ Attitudes across Europe (2019-2020)

  • I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej „Promocja zdrowia psychicznego – od teorii do praktyki” – członek komitetu organizacyjnego (2019)

​Pracuję stacjonarnie w gabinecie w Centrum Warszawy. Spotkania online prowadzę za pośrednictwem Skype lub Zoom: mw.psychologdlaciebie@gmail.com