KIM JESTEŚMY

Jesteśmy psychologami, których połączyła wspólna misja niesienia pomocy oraz udzielania wsparcia osobom, które tego potrzebują. Aby móc tę misją realizować poświęcamy wiele czasu i zaangażowania w zdobywanie jak najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu pomocy psychologicznej.

 

Jesteśmy psychoterapeutami, którzy integrują różne podejścia psychoterapeutyczne - zarówno w kontakcie indywidualnym z pacjentem, jak i w zespole. Ważne jest dla nas dobro drugiego człowieka. Prowadzimy gabinet psychoterapii w centrum Warszawy,
a dzięki pracy online możemy świadczyć pomoc osobom w każdym zakątku świata.